A ČÍM ŽE JSEM JINÍ?

Zaměstnanci: struktura našich zaměstnanců je tvořena osobami se zdravotním postižením, osobami dříve dlouhodobě nezaměstnanými nebo osobami jinak sociálně vyloučenými

 

Prostředí: naši zaměstnanci mají prostorná pracovní místa, která jim umožní nestresovat se a odvádět skvělé pracovní výkony (nejsme králíkárna, takže žádné operátorské kóje či boxy)

 

Vzdělávání: našim zaměstnancům věnujeme maximální péči a servis, absolvují mnoho dní tréninků a nácviků a s reálným zákazníkem přijdou do kontaktu, až jsou sebejistí

 

Přístup managementu: Vážíme si svých zaměstnanců, Naši zaměstnanci jsou pro nás důležití a podílejí se přímo na směřování naší sociální firmy, Základními hodnotami při řízení KC budou vzájemný respekt, odpovědnost, otevřenost, důvěra a rovné příležitosti.

 

Zisk: 80% čistého zisku investujeme zpět do našich zaměstnanců a rozvoje společnosti

 

VOLALI JSME VÁM?

 

Pokud se Vám na display mobilního telefonu objevil zmeškaný hovor z telefonního čísla 608 708 526, potom jsme Vám volali z našeho callcettra.

Naši zákazníci

Nechte si zasílat náš newsletter

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulář odeslán

JESTICCZECH, s.r.o. © 2015